RECENZIA / BOOK REVIEW

Ľubomíra Strážovská

HORBULÁK, Z. 2020. Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969–1989) [Hospodárstvo južného Slovenska v období normalizácie (1969-1989)]. Univerzita J. Selyeho, Komárno, 203 p.

História nás nielen poučuje, otvára pred nami minulý dej udalostí, ale naznačuje tiež možné efektívne smery ďalšieho vývoja, v našom prípade vývoja ekonomiky s dôsledkami. Aplikované na ekonomické dianie možno ekonomické rozhodnutia minulosti vyhodnocovať ako užitočné, resp. tie ktoré zanechali negatívne stopy v hospodárskom živote.

Download FULL Article